Novent usluge d.o.o.
Trg Senjskih uskoka 1
10000 Zagreb
tel.: +385 1 6147 333
fax.: +385 1 6147 111mob.: +385 91 5229 186
mob.: +385 91 6147 330

OIB 29884850097 – MB 2171414

Poslovni račun ZABA
IBAN: HR0423600001102597843
SWIFT: ZABAHR2X

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080592534. Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave Zdenko Vašatko.

 

Plantaža Peteranec
Braće Radić bb
48321 Peteranec
mob.: +385 91 6546 354

 

E-mail:
volimborovnice@gmail.com

 

 

 

 

Voliš borovnice?

Da!

A matematiku?

1 + 7 =